Publikationer

Hovedpublikationer om tidligere valg:


2022-valget:

Partiledernes kamp om midsten - Folketingsvalget 2022. Redigeret af Kasper Møller Hansen og Rune Stubager, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2024.


2019-valget:

Klimavalget. Folketingsvalget 2019. Redigeret af Kasper Møller Hansen og Rune Stubager, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2021.


Valgene 1971-2019:

The Danish Voter. Democratic Ideals and Challenges. Rune Stubager, Kasper Møller Hansen, Michael S. Lewis-Beck and Richard Nadeau. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 2021.

 

2015-valget:

Oprør fra udkanten. Folketingsvalget 2015. Redigeret af Kasper Møller Hansen og Rune Stubager, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2017.


2011-valget:

Krisevalg. Økonomien og folketingsvalget 2011. Redigeret af Rune Stubager, Kasper Møller Hansen og Jørgen Goul Andersen, København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2013.

 

2007-valget:

The Nordic Voter. Myths of Exceptionalism. Åsa Bengtsson,  Kasper Møller Hansen, Ólafur Ϸ. Harðarson, Hanne Marthe Narud og Henrik Oscarsson, Colchester: ECPR Press, 2013.

 

2005-valget:

Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv. Redigeret af Jørgen Goul Andersen, Ole Borre, Kasper Møller Hansen, Hans Jørgen Nielsen, Aarhus: Academica, 2007.


2001-valget:

Politisk forandring. Værdipolitik og nye skillelinjer ved folketingsvaget 2001. Redigeret af Jørgen Goul Andersen og Ole Borre. Aarhus: Systime, 2003.

 

1998-valget:

Vælgere med omtanke. Johannes Andersen, Ole Borre, Jørgen Goul Andersen og Hans Jørgen Nielsen. Aarhus: Systime, 1999.


1994-valget:

Voting and Political Attitudes in Denmark. Ole Borre og Jørgen Goul Andersen. Aarhus: Aarhus University Press, 1997.

 

1990-valget:

De uregerlige vælgere: valgkamp, medier og vælgere ved folketingsvalget 1990. Lars Bille, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg. København: Columbus, 1992.

 

Valgene 1988 og 1987:

To folketingsvalg. Vælgerholdninger og vælgeradfærd i 1987 og 1988. Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.). Aarhus: Politica, 1989

 

1984-valget (samt valgene forud):

Valg og vælgeradfærd. Studier i dansk politik. Jørgen Elklit og Ole Tonsgaard (red.). Aarhus: Politica, 1984.

 

1979-valget:

Efter vælgerskredet. Analyser af folketingsvalget 1979. Ole Borre et al. Aarhus: Politica, 1983.

 

1975-, 1973- og 1971-valgene:

Vælgere i 70'erne: resultater fra interviewundersøgelser ved folketingsvalgene i 1971, 1973 og 1975. Ole Borre. København: Akademisk Forlag, 1976

 

1973- og 1971-valgene:

Vælgerskreddet 1971-73. Arbejdspapirer fra en interviewundersøgelse. Ole Borre, Hans Jørgen Nielsen, Steen Sauerberg og Torben Worre. Eget forlag, 1975.