Bogen om 2022-valgetSe mere og bestil bogen på forlagets hjemmeside


Se omtale i bl.a. Berlingske, Børsen, DR, Kristeligt Dagblad og Politiken.

Se mere om undersøgelsen og tilgå data hos Rigsarkivet.

Det Danske Valgprojekt har gennemført landsdækkende repræsentative vælgerundersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Hovedformålet med undersøgelserne er at afdække de væsentligste årsager til, at vælgerne stemmer, som de gør.

 

Ud over at give svar på, hvilke faktorer, der havde betydning ved hvert enkelt af de undersøgte valg, udgør valgprojektets data til sammen unikke tidsserier om partivalg og politiske holdninger i Danmark. Valgprojektet har også fokuseret på bredere samfundsændringer. Derfor kan data anvendes til mange formål ud over at forklare valg og vælgeradfærd, herunder bl.a. analyser af:

 

  • Langtidsændringer i partisystemet, herunder nye partier
  • Udviklingen i kønsforskelle i politiske holdninger, partivalg og deltagelse
  • Nye skel mellem offentligt og privat ansattes partivalg og værdier
  • Følelse af at kunne påvirke politik, politisk tillid, og demokratiske værdier
  • Udviklingen i sammenhængen mellem social baggrund og politiske holdninger og partivalg
  • Udviklingen i politiske holdninger til velfærdsstaten, miljøspørgsmål, immigration, europæisk integration, internationalt samarbejde etc.

 

Valgprojektet samarbejder desuden med søsterprojekter i en række lande - herunder ikke mindst de nordiske - gennem fx organisationen CSES.

 

På denne side kan der bl.a. findes oplysninger om projektets publikationer og data (se menuen til højre).