Valgundersøgelsen 2019

 

 

Valgundersøgelsen 2019 er den 18. danske valgundersøgelse i rækken. Undersøgelsen viderefører valgprojektets centrale tidsserier samtidig med, at der også rettes særligt fokus på en række aktuelle emner. Disse omfatter fx spørgsmålet om den såkaldte 'udkant', ligestilling, populisme og klimaforandringer. Som et nyt tiltag gennemføres også en panelundersøgelse, hvor vælgerne er blevet spurgt både før og efter valget i juni 2019.

Analyserne forventes at udkomme i bogform i begyndelsen af 2021, hvorefter data vil være tilgængeligt fra Rigsarkivet.