Valgundersøgelsen 2022/23

 

 

Valgundersøgelsen 2022/23 er den 19. danske valgundersøgelse i rækken. Undersøgelsen viderefører valgprojektets centrale tidsserier samtidig med, at der også rettes særligt fokus på en række aktuelle emner. Disse omfatter fx spørgsmålet om land og by, politikeres og embedsmænds troværdighed, økonomien og spørgsmålet om, hvilke partier, der skal indgå i regeringen. Som et nyt tiltag gennemføres også en panelundersøgelse, hvor vælgerne der blev spurgt i forbindelse med valget i 2019, vil blive interviewet igen efter det kommende valg.