Danske vælgere 1971-2019

 

Det danske valgprojekt har gennemført undersøgelser af vælgernes holdninger og adfærd efter hvert folketingsvalg siden 1971. En god del af de anvendte spørgsmål er gået igen hele perioden igennem, mens andre er kommet til undervejs. Fælles for en række af spørgsmål er det dermed, at det er muligt at følge udviklingen hen over årene. Valgundersøgelserne udgør således et unikt materiale til at belyse udviklingen i danske vælgeres politiske holdninger på en bred vifte af områder – lige fra deres opfattelser af partierne, over holdninger til udlændinge og miljø, til ønsker om offentlige udgifter. For at øge kendskabet til og anvendelsen af dette materiale har vi i valgforskningsprojektet besluttet at samle data og fremstille de vigtigste tidsserier på en tilgængelig måde. Nærværende notat indeholder derfor 75 figurer med præsentationer af udviklingen i holdninger mv. på en lang række indikatorer, og det er håbet, at en bred kreds af interesserede vil finde notatet nyttigt. Kommentarer er mere end velkomne. Denne fjerde og opdaterede udgave erstatter de foregående. For den teknisk interesserede læser kan det nævnes, at data er vejet, så det for hvert valgår er repræsentativt for vælgerbefolkningen på køn, alder, partivalg ved det pågældende folketingsvalg samt uddannelse (fra 1984 og frem). Se i øvrigt datadokumentationsrapporterne for de enkelte undersøgelser for flere oplysninger om indsamling, vejning mv. For de nyere undersøgelser kan rapporterne findes på www.valgprojktet.dk. Data er indsamlet med støtte fra bl.a. Statens samfundsvidenskabelige Forskningsråd, Det frie Forskningsråd – Samfund og Erhverv og Carlsbergfondet.Notatet kan findes her.