Valgundersøgelsen 2015

 

 

Valgundersøgelsen 2015 går i dybden med spørgsmålet om, hvordan familien påvirker vælgernes partivalg ved Folketingsvalg. Vi undersøger familiens betydning for den politiske socialisering og klassetilhørsforhold, og hvordan den sociale arv påvirker partivalg. Endvidere er projektet en videreførelse af Det Danske Valgprojekt, som har gennemført undersøgelser efter hvert folketingsvalg siden 1971. Valgundersøgelsen er den autoritative kilde til at forstå og kortlægge vælgernes stemmeadfærd ved hvert enkelt valg og til at sætte valgene i perspektiv i forhold til tidligere valg. De danske valgundersøgelser er det mest anvende survey-datasæt blandt både forskere, studerende og journalister. Således har det de sidste mange år været det mest rekvirerede datasæt hos Dansk Dataarkiv.


Dokumentationsrapporten (inkl. spørgeskemaet) for Valgundersøgelsen 2015 kan findes her.